Uzmanlık Öğrencisi Açısından Uzmanlık Eğitimi

Asistan Hekimin Uzmanlık Eğitiminden Beklentileri;

Değişen zamanla birlikte hekimliğin uygulama şeklinde, hekimlerin karşılaştığı sorunlarda ve tabii ki maddi getirisinde de yenilikler oluştu. Bu yenilikler pratisyen hekimlerin meslek hayatlarını planlamasında da değişikliklere sebep oldu. Hekimler uzmanlık sınavı sonrası tercih yaparken seçecekleri bölümün kişilik ve yeteneklerine ne kadar uyduğundan ziyade geceleri ne kadar rahat uyuyacaklarına, gündüzleri ne kadar az hasta ile karşı karşıya geleceklerine, asistanlık sürelerinde ne kadar az duygusal travmaya maruz kalacaklarına bakarak tercih yapmaya başladılar. Pratisyen hekimlerin sosyal saygınlıklarında ve maddi gelirlerinde yapılan iyileştirmeler de bir kısım hekimin asistanlığın zorluklarından daha kolay kaçmasına sebep oldu.

Bir önceki neslin; “Başarılı olayım, mutluluk beraberinde gelir” düşüncesinin yerine, yeni neslin; “Mutlu olayım, başarı bununla birlikte gelir” düşüncesinin yerleşmesi de hekimlerin mesleklerine ve kariyerlerine olan bakışlarının değişmesine yol açtı.

Asistan hekimin kliniğinden beklentilerini belirlemek için, yukarıda bahsi geçen şartlar dahilinde hayat gayesi ve sosyal yapısı itibarıyla asistan hekimleri üç ana kategoride sınıflandırmak mümkündür.

Birinci hekim grubu değişen zamana ve maddi şartlara rağmen kariyerini; sevdiği, yeteneği olduğuna inandığı için seçen gruptur. Genellikle de uzman hekim olmak onlar için yeterli değildir. Akademik olarak kariyerlerini ilerletme gayreti içindedirler. Bilimsel çalışmalara katılmak konusunda oldukça heveslidirler. Periferde çalışan bir uzman hekimin uğraşmaktan kaçındığı hastalıklar ve operasyonlara karşı da ilgilidirler. Bu tür vakaları primer cerrah olarak yapmak geceleri rüyalarını süsler. Genellikle iş disiplinleri üst düzeydedir. Duygusal travmaya ve ağır iş yüküne daha dayanıklıdırlar. Bir çoğu ne yazık ki aradığı öğretim üyesi kadrosuna sahip olamamaktadır.

Çoğunluğu oluşturduğunu düşündüğüm ikinci hekim grubu “Ben pratisyen olmak için doktor olmadım” diyenlerdir. Amaçları sadece uzman hekim olmak ve “Ne doktorusun” sorusuna cevap verebilmektir. Periferde çalışmasına yeterli olacak vakaları öğrenmek niyetindedir. Bu grup asistan hekim akademik çalışmalarla uğraşmaktan hoşlanmaz. Yegane gayesi sorunsuz ve az yorucu bir şekilde uzman hekim olabilmektir. Bu süreçte klinik işleyişte problemlerle karşılaşmamak, duygusal şiddete maruz kalmamak, mümkün olduğunca ailesine ve çevresine zaman ayırabilmek beklentilerinin başlıcalarıdır.

Üçüncü hekim grubu yukarıda bahsedilen iki grubun da özelliklerini taşır. Genellikle cerrahi olmayan kliniklerde mutlu olamayacağını düşünen yüksek egoya sahip kişilerdir. Kulak burun boğaz hastalıklarını acil vakalarının görece olarak azlığı, cerrahi çeşitliliğinin fazla olması, ileride cerrahi yapmak istemezse; Bol poliklinik hastası potansiyeli olduğu için seçmiştir. Mesleğini severek yapar. Akademik kariyer olmazsa olmaz hedefi değildir, ancak bir gün karşısına bir şans çıktığında da da “hayır” demez. Bu grup cerrahi açıdan yapabileceği tüm vakaları yapmak ister. Asistanlık süresi bu grup için de sorunsuz ve hasarsız geçirilmesi gereken bir dönemdir.

Her grubun beklentileri birbirine göre farklılık göstermekle birlikte asistanların kliniklerinden ortak beklentilerini: Daha insani çalışma şartları, daha az duygusal travma ve yeterli eğitim seviyesi olarak özetlemek mümkündür.

Dr. Mustafa Bayam

4. Yıl KBB ve BBC Asistanı