Akreditasyon

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulunun (YETKUR) temel olarak üç önemli görevi, çalışma alanı bulunmaktadır:

1. Uzmanlık eğitimi için gerekli olan evrensel normlara uygun ulusal standartların belirlenmesi ve bu standartlara uygun eğitimin programının yapılması. Bu işlevini uzmanlık çekirdek eğitim programı ve asistan karnesi ile sağlamaktadır.

2. Uzmanlık eğitimi veren Eğitim Merkezleri ile ilgili standartların belirlenmesi ve bu standartlara uygunluğun sağlanmasıyla ilgili değerlendirmeleri yaparak belgelenmesi. Bunu akreditasyon ile gerçekleştirmektedir.

3. Uzmanların sahip olmaları gereken mesleki bilgi ve becerilerin düzeylerinin belirlenmesi ve bunun sınanması. Bunu Yeterlik Sınavları ve Yeterlik Belgeleri ile yapmaktadır.

Bu çerçevede bir Eğitim Merkezinin YETKUR tarafından akredite edilebilmesi için, uyguladığı eğitim programlarını YETKUR tarafından belirlenen standartlara ve uzmanlık çekirdek eğitim programına uygun biçimde geliştirmeleri ve uygulamaları gerekmektedir. Programın belirlenen standartların üzerinde kalan sürekli ve güncel tutulması da gerekmektedir. Bu süreklilik Re-akreditasyon ile kontrol altına alınmış durumdadır.

Anabilim dalımız YETKUR Eğitim, Akreditasyon ve Sınav Komisyonları tarafından belirlenmiş olan kıstaslara uygun eğitim programının koşullarını yerine getirmek için, uygulamakta olduğu eğitim programında gerekli düzenlemeleri 2011 yılında yaparak sistematik biçimde uygulamaya koymuştur. Bu tarihten başlayarak YETKUR’un yayınladığı Uzmanlık Çekirdek Eğitim Programını uygulamaktadır. Asistanlarımız Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Asistan Karnesinin yanı sıra YETKUR Asistan Karnesini de işlemektedirler. Asistanlık eğitimini tamamlayan uzmanlarımızın Yeterlik Sınavlarına başvurmaları konusunda güçlü bir motivasyonu sağlamaya ve sürekli canlı tutmaya çalışmaktayız. Uzmanlarımızın uzmanlık alanımızın standart ve güncel tüm bilgi ve becerilerine sahip olmalarını ve çalıştıkları sağlık kuruluşlarında bu düzeyde hizmet sunmalarını önemsemekteyiz. Bu anlamda Yeterlik Sınavlarına girerek Yeterlik Belgelerine sahip olmalarını önemsemekteyiz. Anabilim dalımız ile ilişkilerini canlı tutan her uzmanımız ile akademik ve sosyal bağlarımızın sürekli bir gelişim içinde olmaları bizler için çok önemlidir.

Günümüzde sertifikasyonun, yetkinliğin belgelenmesinin önemi artmıştır. Bu nedenle anabilim dalımız vermekte olduğu uzmanlık eğitiminin düzeyinin aranan standartları sağladığını belgelemek amacıyla, gerekli hazırlıkları yapmış, başvuru belgelerini hazırlamış ve Aralık 2016 tarihinde YETKUR Yürütme Kurulu Başkanlığı’na başvurmuştur. Başvuru dosyamızı inceleyen Akreditasyon Komisyonu başvurumuzu kabul etmiş ve 10 Mart 2017 tarihinde tarafından anabilim dalımıza yaptığı ziyaret ve sonrasındaki değerlendirmeler ile anabilim dalımız akredite edilmiştir.

Akreditasyon belgemiz, 30 Mart 2017 tarihinde anabilim dalımızda yapılan ve bir taraftan Rektör Yardımcımız, Dekanımız, Dekan Yardımcımızın, diğer taraftan Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, YETKUR Yürütme Kurulu Başkanı ve YETKUR Akreditasyon Komisyonu Başkanı’nın katılımları ve fakültemizin birçok öğretim üyesinin hazır bulunduğu Akreditasyon Sertifika Töreni ile öğretim üyelerimize verilmiştir.