Dönem 3

Tıp Fakültesi Dönem III

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Dersleri

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren tıp fakültesi Dönem III öğrencilerine Solunum ve Dolaşım Sistemleri, Sindirim Sistemi, Nörolojik Bilimler ve Duyu Sistemleri, Deri, Endokrin Sistem ve Meme ile Sosyal Tıp olmak üzere toplam 17 ders anlatacaktır. Bu kulak burun boğaz derslerinin kurullara göre dağılımı, başlıkları ve dersi anlatacak olan öğretim üyeleri aşağıdaki programdan görülebilir. Derslerimiz dönem III öğrencilerine amfide ve kürsü dersi formunda anlatılmaktadır. Konular özellikle semptom ve bulgu bazında seçilmiş, ayırıcı tanı ve tanıya gitme yöntemlerinin öğretildiği semiyoloji dersleri şeklinde tasarlanmıştır. Öğrenciler Dönem 5’e geldiklerinde bu semptom ve bulguları gösteren ve sık rastlanan hastalıkların klinikleri, tanıları ve tedavileri ile ilgili dersler alacaklardır. Ders notlarını ve slaytlarını anabilim dalımızın ziyaret etmekte olduğunuz bu resmi sitesinde (www.cbukbb.com) bulabilirsiniz. Teorik derslerin dışında uygulama ve beceri dersleri olarak KBB Muayenesi ve Makette Kulak Muayenesi Becerisi dersleri de anabilim dalımız öğretim üyeleri tarafından anlatılmaktadır.

  

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

DÖNEM III DERSLERİ

II. Ders Kurulu (SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMLERİ):

1. KBB Muayene Yöntemleri (K. GÜNHAN)

2. Burun ve Larenks Hastalıklarında Semptomatoloji (G.ESKİİZMİR)

3. Üst Havayolu Obstrüksiyonu (K. GÜNHAN)

4. Boyun Kitlelerinin Değerlendirilmesi (G. ESKİİZMİR)

5. Sistemik Hastalıkların Otolarengolojik Bulguları (B. ÜLKÜMEN)

6. Ses Kısıklığı (B. ÜLKÜMEN)

 

IV. Ders Kurulu (SİNDİRİM SİSTEMİ):

1. Disfaji (A. ASLAN)

2. Halitosis (B. ÜLKÜMEN)

 

V. Ders kurulu (NÖROLOJİK BİLİMLER VE DUYU SİSTEMLERİ):

 

1. Koku ve Tat Bozukluğu (K. GÜNHAN)

2. Tinnitus (A. ASLAN)

3. Baş ve Boyun Ağrıları (B. ÜLKÜMEN)

 

VI. Ders Kurulu (DERİ, ENDOKRİN SİSTEM VE MEME):

1. Tiroid Nodüllerine Yaklaşım (G. ESKİİZMİR)

 

VIII. Ders Kurulu (SOSYAL TIP):

1. KBB Hastalıklarında Rehabilitasyon (B. ÜLKÜMEN)