Dönem 5

Tıp Fakültesi Dönem V

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Stajı

Tıp Fakültesi Dönem V Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Stajı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi Dönem V öğrencilerine Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Stajı içinde teorik eğitim ve uygulamalı eğitim olmak üzere iki kategoride eğitim vermektedir. Bu eğitimi verecek olan öğretim üyeleri ve anlatacakları teorik derslerin başlıkları aşağıdaki programdan görülebilir. Halen bazı derslerin notları ve ders anlatım slaytları web sitemize (www.cbukbb.com) yüklenmiş ve öğrencilerimizin yararlanmalarına sunulmuş durumdadır.

Teorik derslerimiz Dönem V öğrencilerine üniversite hastanesinin 8. katında bulunan Seminer Salonumuzda, yüksek lisans düzeyinde ve olabildiğince interaktif formatta anlatılmaktadır. Staj yapmakta olan öğrencilerin teorik ders konularına o dersi kendileri anlatacaklarmış gibi önceden hazırlanmaları gerekmektedir. Zaman zaman konu ile ilgili sunumları öğretim üyesinin gözlemciliği ve moderasyonu altında öğrencinin sunması gerekebilmektedir. Teorik derslerin konuları özellikle Dönem III’de anlatılan semiyoloji derslerini tamamlayacak biçimde seçilmiştir. Teorik derslerde sık karşılaşılan hastalıklar ve/veya akademik değeri olan konular işlenmektedir. Teorik derslerin kapsamı bilinmesi gereken çerçeveyi belirlememektedir. Öğrenciye yol gösterici olması bakımından yararlanılacak bir bilgilendirme olarak kabul edilmelidir. Dönem V öğrencisinin disiplinimiz ile ilgili olarak mezun oluncaya dek alacağı son eğitim bu stajda verilmektedir. Dolayısıyla staj eğitimi sırasında teorik derslerin yanı sıra ek kaynaklardan yararlanılması ısrarla önerilmektedir.

Teorik derslerin dışında üniversite hastanesinin 1. katındaki Poliklinikte ve 8. katındaki Yataklı Tedavi Hizmetleri Servisimizde ve Özellikli Muayeneler Servisimizdeki Tanısal Ünitelerimizde uygulamalı eğitim verilmektedir. Öğrenciler 14 iş günü olan staj sürelerinin yarısında poliklinikte çalışacak olan Poliklinik Çalışma Grubu ve diğer yarısında Özellikli Muayeneler Servisi, Yataklı Hizmetler Servisi ve Ameliyathanede çalışacak olan Servis Çalışma Grubu olmak üzere iki gruba ayrılarak uygulamalı eğitim almaktadır. Poliklinik çalışmalarında öğrencilerin hastaların aldıkları hizmeti aksatmayacak biçimde asistanlarla birlikte aktif bir çalışma içinde olmaları beklenmektedir. Servis Çalışma Grubu ise öğretim üyeleri tarafından yapılan muayenelerde, yatan hastaların tedavilerinde ve ameliyatlarda esas olarak gözlemci pozisyonunda olmak üzere eğitim alacaklardır. Bu çalışmalarında öğretim üyelerinin ve asistanların gözetimi altında ve aktif bir eğitim içinde olmaları beklenmektedir. Anabilim dalımızda bir pratisyen doktorun sahip olması gereken evrensel bilgi ve beceri düzeyinde bir eğitim tasarlanmış ve programlanmıştır. Gerek eğitimin verilmesinde ve gerekse eğitimin sonundaki ölçme ve değerlendirmede bu düzey dikkate alınmaktadır.

Staj sonu değerlendirmelerinde öğrencilere Teorik Sınav Notu ve Uygulamalı Sınav Notu olmak üzere iki not verilmektedir. Kısa anlatım soruları, boşluk doldurma soruları, çoktan seçmeli test soruları (soruların %20’sinden çok olmamak üzere), vb. türden yazılı 50 tane sorunun sorulduğu yazılı (teorik) sınavdan Teorik Sınav Notu verilmektedir. Uygulamalı Sınav Notunun ise üç bileşeni bulunmaktadır: 1. Staj sonunda yapılacak olan Hasta Muayenesi Uygulamalı Sınav Notunun %35’ini, 2. Muayene Sınavı ile aynı seansta yapılacak olan ve kısa sözlü soruların cevaplanmasının bekleneceği bir Sözlü Sınav Uygulamalı Sınav Notunun %30’unu ve 3. Öğrencinin staj boyunca uygulamalı eğitimdeki katılım performansları (vizitlere katılım, uygulamaları nicelik ve nitelik olarak gerçekleştirme ve sorumluklarını yerine getirme vb.) dikkate alınarak öğretim üyesi tarafından verilen Staj Notu ise Uygulamalı Sınav Notunun kalan %35’ini oluşturacaktır. Gerek Teorik Sınav Notunun ve gerekse Uygulamalı Sınav Notunun 2017 yılında güncellenmiş olan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi gereği 100 üzerinden 60 puanın üzerinde olması ile sınav başarısı sağlanmaktadır.

Öğrencilerin aktif olarak sunulan sağlık hizmetlerinin içinde yer almaları nedeniyle departmanın tüm birimlerinde kılık kıyafet konusunda özenli ve dikkatli olmaları, yakalarında kimliklerini gösteren yaka kartı takmaları ve uygun tavır ve davranış içinde bulunmaları gerekmektedir. Hastalara ait ve anabilim dalı ile ilgili bilgi ve dokümanların başka ortamlara taşınmaması, asansörler dahil başka yerlerde dile getirilmemesi mutlaka uyulması gereken kurallardır.

Yararlı ve başarılı bir staj geçirmeniz için her öğretim üyesi, her araştırma görevlisi sizlere yardımcı olmak ve yol göstermek için hazırdır.

 

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

2014-2015 ve 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

DÖNEM V STAJ PROGRAMI

1. HAFTA 

Pazartesi

08:45 – 09:30 Staj Tanıtım Dersi (G. ESKİİZMİR) Slaytlar

09:45 – 10:30 Pratik Uygulama (G. ESKİİZMİR)

10:45 – 11:30 Pratik Uygulama (G. ESKİİZMİR)

11:45 – 12:30 Pratik Uygulama (G. ESKİİZMİR)

Öğle Arası

13:30 – 14:15 Boyun Kitlelerine Yaklaşım-1 (G. ESKİİZMİR)

14:30 – 15:15 Boyun Kitlelerine Yaklaşım-2 (G. ESKİİZMİR)

15:30 – 16:15 Tiroid ve Paratiroid Hastalıkları (G. ESKİİZMİR)

16:30 – 17:15 Serbest Çalışma

Salı

08:45 – 09:30 Pratik Uygulama (A. ASLAN)

09:45 – 10:30 Pratik Uygulama (A. ASLAN)

10:45 – 11:30 Pratik Uygulama (A. ASLAN)

11:45 – 12:30 Pratik Uygulama (A. ASLAN)

Öğle Arası

13:30 – 14:15 Odyovestibüler İnceleme (A. ASLAN)

14:30 – 15:15 Labirentit ve Otoskleroz (A. ASLAN)

15:30 – 16:15 Akustik Travma ve Ani SNİK (A. ASLAN)

16:30 – 17:15 Serbest Çalışma

Çarşamba

08:45 – 09:30 Pratik Uygulama (B. ÜLKÜMEN)

09:45 – 10:30 Pratik Uygulama (B. ÜLKÜMEN)

10:45 – 11:30 Pratik Uygulama (B. ÜLKÜMEN)

11:45 – 12:30 Pratik Uygulama (O. ÇELİK)

Öğle Arası

13:30 – 14:15 Efüzyonlu Otitis Media (O. ÇELİK) 

14:30 – 15:15 Otitis Media (O. ÇELİK) 

15:30 – 16:15 KBB Acilleri (B. ÜLKÜMEN) Slaytlar

16:30 – 17:15 Serbest Çalışma

Perşembe

08:45 – 09:30 Pratik Uygulama (K. GÜNHAN)

09:45 – 10:30 Pratik Uygulama (K. GÜNHAN)

10:45 – 11:30 Pratik Uygulama (K. GÜNHAN)

11:45 – 12:30 Pratik Uygulama (K. GÜNHAN)

Öğle Arası

13:30 – 14:15 Horlama ve Obstrüktif Uyku Apnesi (K. GÜNHAN)

14:30 – 15:15 Nazofarenks Hastalıkları (K. GÜNHAN)

15:30 – 16:15 Rinit (K. GÜNHAN)

16:30 – 17:15 Serbest Çalışma

Cuma

08:30 – 10:00 Seminer

10:00 – 12:30 Ameliyathanede Gözlem ve Poliklinik Çalışması

Öğle Arası

13:30 – 14:15 Serbest Çalışma

14:30 – 15:15 Serbest Çalışma

15:30 – 16:15 Serbest Çalışma

16:30 – 17:15 Serbest Çalışma

 

2. HAFTA 

Pazartesi

08:45 – 09:30 Pratik Uygulama (G. ESKİİZMİR)

09:45 – 10:30 Pratik Uygulama (G. ESKİİZMİR)

10:45 – 11:30 Pratik Uygulama (G. ESKİİZMİR)

11:45 – 12:30 Pratik Uygulama (G. ESKİİZMİR)

Öğle Arası

13:30 – 14:15 Larenksin Benign ve Enflamatuar Hst. (G. ESKİİZMİR)

14:30 – 15:15 Larenksin Malign Hastalıkları (G. ESKİİZMİR)

15:30 – 16:15 Tükürük Bezi Hastalıkları (G. ESKİİZMİR)

16:30 – 17:15 Serbest Çalışma

Salı

08:45 – 09:30 Pratik Uygulama (B.ÜLKÜMEN)

09:45 – 10:30 Pratik Uygulama (A. ASLAN)

10:45 – 11:30 Pratik Uygulama (A. ASLAN)

11:45 – 12:30 Pratik Uygulama (A. ASLAN)

Öğle Arası

13:30 – 14:15 Presbiakuzi ve Ototoksisite (A. ASLAN)

14:30 – 15:15 Oral Kavite Hastalıkları (G. ESKİİZMİR)

15:30 – 16:15 Orofarenks ve Hipofarenks Hastalıkları (B. ÜLKÜMEN) Slaytlar

16:30 – 17:15 Serbest Çalışma

Çarşamba

08:45 – 09:30 Pratik Uygulama (B. ÜLKÜMEN)

09:45 – 10:30 Pratik Uygulama (B. ÜLKÜMEN)

10:45 – 11:30 Pratik Uygulama (B. ÜLKÜMEN)

11:45 – 12:30 Pratik Uygulama (O. ÇELİK)

Öğle Arası

13:30 – 14:15 Periferik Vestibüler Hastalıklar (O. ÇELİK) 

14:30 – 15:15 Bell Paralizisi (O. ÇELİK) 

15:30 – 16:15 Travmatik Fasiyal Paralizi (O. ÇELİK) 

16:30 – 17:15 Serbest Çalışma

Perşembe

08:45 – 09:30 Pratik Uygulama (K. GÜNHAN)

09:45 – 10:30 Pratik Uygulama (K. GÜNHAN)

10:45 – 11:30 Pratik Uygulama (K. GÜNHAN)

11:45 – 12:30 Pratik Uygulama (K. GÜNHAN)

Öğle Arası

13:30 – 14:15 Epistaksis (K. GÜNHAN)

14:30 – 15:15 Nazal Septum Hastalıkları ve Eksternal Deformiteler (K. GÜNHAN)

15:30 – 16:15 Rinosinüzit (K. GÜNHAN)

16:30 – 17:15 Serbest Çalışma

Cuma

08:30 – 10:00 Seminer

10:00 – 12:30 Ameliyathanede Gözlem ve Poliklinik Çalışması Öğle Arası

13:30 – 14:15 Serbest Çalışma

14:30 – 15:15 Serbest Çalışma

15:30 – 16:15 Serbest Çalışma

16:30 – 17:15 Serbest Çalışma

 

3. HAFTA 

Pazartesi

08:45 – 09:30 Pratik Uygulama (G. ESKİİZMİR)

09:45 – 10:30 Pratik Uygulama (G. ESKİİZMİR)

10:45 – 11:30 Pratik Uygulama (G. ESKİİZMİR)

11:45 – 12:30 Pratik Uygulama (G. ESKİİZMİR)

Öğle Arası

13:30 – 14:15 Larenksin Konjenital Hastalıkları (B. ÜLKÜMEN) Slaytlar

14:30 – 15:15 Maksillofasiyal Travmalar (B. ÜLKÜMEN) Slaytlar

15:30 – 16:15 Boyun Travmaları ve Trakeotomi (B. ÜLKÜMEN) Slaytlar

16:30 – 17:15 Serbest Çalışma

Salı

08:45 – 09:30 Pratik Uygulama (G. ESKİİZMİR)

09:45 – 10:30 Pratik Uygulama (G. ESKİİZMİR)

10:45 – 11:30 Pratik Uygulama (B.ÜLKÜMEN)

11:45 – 12:30 Pratik Uygulama (B.ÜLKÜMEN)

Öğle Arası

13:30 – 14:15 Dış Kulak Hastalıkları (A. ASLAN)

14:30 – 15:15 Baş Ağrısında Ayırıcı Tanı (B. ÜLKÜMEN) Slaytlar

15:30 – 16:15 KBB Hastalıklarında Görüntüleme (B. ÜLKÜMEN) Slaytlar

16:30 – 17:15 Serbest Çalışma

Çarşamba

08:45 – 09:30 Pratik Uygulama (B. ÜLKÜMEN)

09:45 – 10:30 Pratik Uygulama (B. ÜLKÜMEN)

10:45 – 11:30 Pratik Uygulama (B. ÜLKÜMEN)

11:45 – 12:30 Pratik Uygulama (B. ÜLKÜMEN)

Öğle Arası

13:30 – 14:15 KBB’de Yabancı Cisimler (B. ÜLKÜMEN) Slaytlar

14:30 – 15:15 Vokal Kord Paralizileri (B. ÜLKÜMEN) Slaytlar

15:30 – 16:15 Ses Hastalıkları (B. ÜLKÜMEN) Slaytlar

16:30 – 17:15 Serbest Çalışma

Perşembe

08:45 – 09:30 Pratik Uygulama (K. GÜNHAN)

09:45 – 10:30 Pratik Uygulama (K. GÜNHAN)

10:45 – 11:30 Pratik Uygulama (K. GÜNHAN)

11:45 – 12:30 Pratik Uygulama (K. GÜNHAN)

Öğle Arası

13:30 – 14:15 Burun Derisi ve Vestibül Hastalıkları (K. GÜNHAN)

14:30 – 15:15 Nazal Polipozis (K. GÜNHAN)

15:30 – 16:15 Burun ve Paranazal Sinüs Tümörleri (K. GÜNHAN)

16:30 – 17:15 Serbest Çalışma

Cuma

09:00 – 17:00 Yazılı Sınav, Uygulama Sınavı ve Sözlü Sınav

Aksi belirtilmediği sürece, stajın son günü (Cuma günü) sınav günüdür.