Dönem 5

 

Tıp Fakültesi Dönem V Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Stajı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi Dönem V öğrencilerine Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Stajı içinde teorik eğitim ve uygulamalı eğitim olmak üzere iki kategoride eğitim vermektedir. Bu eğitimi verecek olan öğretim üyeleri ve anlatacakları teorik derslerin başlıkları aşağıdaki programdan görülebilir. Halen bazı derslerin notları ve ders anlatım slaytları web sitemize (www.cbukbb.com) yüklenmiş ve öğrencilerimizin yararlanmalarına sunulmuş durumdadır.

Teorik derslerimiz Dönem V öğrencilerine üniversite hastanesinin 8. katında bulunan Seminer Salonumuzda, yüksek lisans düzeyinde ve olabildiğince interaktif formatta anlatılmaktadır. Staj yapmakta olan öğrencilerin teorik ders konularına o dersi kendileri anlatacaklarmış gibi önceden hazırlanmaları gerekmektedir. Zaman zaman konu ile ilgili sunumları öğretim üyesinin gözlemciliği ve moderasyonu altında öğrencinin sunması gerekebilmektedir. Teorik derslerin konuları özellikle Dönem III’de anlatılan semiyoloji derslerini tamamlayacak biçimde seçilmiştir. Teorik derslerde sık karşılaşılan hastalıklar ve/veya akademik değeri olan konular işlenmektedir. Teorik derslerin kapsamı bilinmesi gereken çerçeveyi belirlememektedir. Öğrenciye yol gösterici olması bakımından yararlanılacak bir bilgilendirme olarak kabul edilmelidir. Dönem V öğrencisinin disiplinimiz ile ilgili olarak mezun oluncaya dek alacağı son eğitim bu stajda verilmektedir. Dolayısıyla staj eğitimi sırasında teorik derslerin yanı sıra ek kaynaklardan yararlanılması ısrarla önerilmektedir.

Teorik derslerin dışında üniversite hastanesinin 1. katındaki Poliklinikte ve 8. katındaki Yataklı Tedavi Hizmetleri Servisimizde ve Özellikli Muayeneler Servisimizdeki Tanısal Ünitelerimizde uygulamalı eğitim verilmektedir. Öğrenciler 14 iş günü olan staj sürelerinin yarısında poliklinikte çalışacak olan Poliklinik Çalışma Grubu ve diğer yarısında Özellikli Muayeneler Servisi, Yataklı Hizmetler Servisi ve Ameliyathanede çalışacak olan Servis Çalışma Grubu olmak üzere iki gruba ayrılarak uygulamalı eğitim almaktadır. Poliklinik çalışmalarında öğrencilerin hastaların aldıkları hizmeti aksatmayacak biçimde asistanlarla birlikte aktif bir çalışma içinde olmaları beklenmektedir. Servis Çalışma Grubu ise öğretim üyeleri tarafından yapılan muayenelerde, yatan hastaların tedavilerinde ve ameliyatlarda esas olarak gözlemci pozisyonunda olmak üzere eğitim alacaklardır. Bu çalışmalarında öğretim üyelerinin ve asistanların gözetimi altında ve aktif bir eğitim içinde olmaları beklenmektedir. Anabilim dalımızda bir pratisyen doktorun sahip olması gereken evrensel bilgi ve beceri düzeyinde bir eğitim tasarlanmış ve programlanmıştır. Gerek eğitimin verilmesinde ve gerekse eğitimin sonundaki ölçme ve değerlendirmede bu düzey dikkate alınmaktadır.

Staj sonu değerlendirmelerinde öğrencilere Teorik Sınav Notu ve Uygulamalı Sınav Notu olmak üzere iki not verilmektedir. Kısa anlatım soruları, boşluk doldurma soruları, çoktan seçmeli test soruları (soruların %20’sinden çok olmamak üzere), vb. türden yazılı 50 tane sorunun sorulduğu yazılı (teorik) sınavdan Teorik Sınav Notu verilmektedir. Uygulamalı Sınav Notunun ise üç bileşeni bulunmaktadır: 1. Staj sonunda yapılacak olan Hasta Muayenesi Uygulamalı Sınav Notunun %35’ini, 2. Muayene Sınavı ile aynı seansta yapılacak olan ve kısa sözlü soruların cevaplanmasının bekleneceği bir Sözlü Sınav Uygulamalı Sınav Notunun %30’unu ve 3. Öğrencinin staj boyunca uygulamalı eğitimdeki katılım performansları (vizitlere katılım, uygulamaları nicelik ve nitelik olarak gerçekleştirme ve sorumluklarını yerine getirme vb.) dikkate alınarak öğretim üyesi tarafından verilen Staj Notu ise Uygulamalı Sınav Notunun kalan %35’ini oluşturacaktır. Gerek Teorik Sınav Notunun ve gerekse Uygulamalı Sınav Notunun 2017 yılında güncellenmiş olan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi gereği 100 üzerinden 60 puanın üzerinde olması ile sınav başarısı sağlanmaktadır.

Öğrencilerin aktif olarak sunulan sağlık hizmetlerinin içinde yer almaları nedeniyle departmanın tüm birimlerinde kılık kıyafet konusunda özenli ve dikkatli olmaları, yakalarında kimliklerini gösteren yaka kartı takmaları ve uygun tavır ve davranış içinde bulunmaları gerekmektedir. Hastalara ait ve anabilim dalı ile ilgili bilgi ve dokümanların başka ortamlara taşınmaması, asansörler dahil başka yerlerde dile getirilmemesi mutlaka uyulması gereken kurallardır.

Yararlı ve başarılı bir staj geçirmeniz için her öğretim üyesi, her araştırma görevlisi sizlere yardımcı olmak ve yol göstermek için hazırdır.

 

 MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

DÖNEM V STAJ PROGRAMI

 

1. HAFTA

GÜN VE SAAT

KONU

ÖĞRETİM ÜYESİ

Pazartesi

08:30-09:10

Hekim ve Hasta İletişimi, Staj Tanıtımı

B. ÜLKÜMEN

09:20-10:00

Pratik Uygulama

B. ÜLKÜMEN

10:10-10:50

Pratik Uygulama

B. ÜLKÜMEN

11:40-12:30

Pratik Uygulama

B. ÜLKÜMEN

Öğle Arası

13:30-14:10

Ses Hastalıkları

B. ÜLKÜMEN

14:20-15:00

Otitis eksterna ve media

B. ÜLKÜMEN

15:10-15:50

Poliklinikte/Klinikte Serbest Hasta Viziti

 

15:50-16:50

Poliklinikte/Klinikte Serbest Hasta Viziti

 

Salı

08:30-09:10

Pratik uygulama

A. ASLAN

09:20-10:00

Pratik uygulama

A. ASLAN

10:10-10:50

Pratik Uygulama

A. ASLAN

11:40-12:30

Pratik Uygulama

A. ASLAN

Öğle Arası

13:30  14:20

KBB Muayenesi

U.UZ

14:30  15:20

KBB Acilleri (trakeotomi, epistaksis)

U.UZ

15:30  16:30

Pratik uygulama

A. ASLAN

16:30  17:15

Poliklinikte/Klinikte Serbest Hasta Viziti

 

Çarşamba

08:30  09:10

Pratik Uygulama

O. ÇELİK

09:20  10:10

Pratik Uygulama

O. ÇELİK

10:10  10:50

Pratik Uygulama

O. ÇELİK

11:40  12:30

Pratik Uygulama

O.ÇELİK

Öğle Arası

13:30  14:20

Akut vertigo atağında hastaya yaklaşım

O. ÇELİK

14:30  15:20

Hareket Hastalığı

O. ÇELİK

15:30  16:30

Pratik Uygulama

O. ÇELİK

16:30  17:15

Poliklinikte/Klinikte Serbest Hasta Viziti

 

Perşembe

08:30– 09:10

Pratik Uygulama

K. GÜNHAN

09:20  10:10

Pratik Uygulama

K. GÜNHAN

10:10  10:50

Pratik Uygulama

K. GÜNHAN

11:00  12:30

Pratik Uygulama

K. GÜNHAN

Öğle Arası

13:30  14:20

Burnun fonksiyonel ve estetik bozuklukları

K. GÜNHAN

14:30  15:20

Rinit ve rinosinüzitler

K. GÜNHAN

15:30  16:30

Pratik Uygulama

K. GÜNHAN

16:30  17:15

Poliklinikte/Klinikte Serbest Hasta Viziti

 

Cuma

08:30  09:30

Seminer

Tüm Öğretim Üyeleri

09:40  10:30

10:40  11:30

Pratik- Eğitim, Ameliyathane Gözlem ve Poliklinik Çalışması

Tüm Öğretim Üyeleri

11:40  12:30

Tüm Öğretim Üyeleri

Öğle Arası

13:30  14:20

Serbest Çalışma

 

14:30  15:20

Serbest Çalışma

 

15:30  16:30

Serbest Çalışma

 

16:30  17:15

Serbest Çalışma

 

 

2. HAFTA

GÜN VE SAAT

KONU

ÖĞRETİM ÜYESİ

Pazartesi

08:30  09:10

Pratik Uygulama

G. ESKİİZMİR

09:20  10:00

Pratik Uygulama

G. ESKİİZMİR

10:10  10:50

Pratik Uygulama

G. ESKİİZMİR

11:40  12:30

Pratik Uygulama

G. ESKİİZMİR

Öğle Arası

13:30  14:10

Baş boyun kitleleri ve ayırıcı tanı

G. ESKİİZMİR

14:20  15:00

Servikal lenfadenopatiler ve ayırıcı tanı

G. ESKİİZMİR

15:10– 15:50

Pratik uygulama

G. ESKİİZMİR

16:00  16:50

Poliklinikte/Klinikte Serbest Hasta Viziti

 

Salı

08:30  09:10

Pratik Uygulama

A. ASLAN

09:20  10:10

Pratik Uygulama

A. ASLAN

10:40  11:30

Pratik Uygulama

U. UZ

11:40  12:30

Pratik Uygulama

U.UZ

Öğle Arası

13:30  14:20

İşitme kaybı ve tinnitus

A.ASLAN

14:30  15:20

Odyovestibüler değerlendirme

A.ASLAN

15:30  16:30

Pratik uygulama

A.ASLAN

16:30  17:15

Poliklinikte/Klinikte Serbest Hasta Viziti

 

Çarşamba

08:30  09:10

Pratik Uygulama

O. ÇELİK

09:20– 10:00

Pratik Uygulama

O. ÇELİK

10:10  10:50

Pratik Uygulama

U. UZ

11:40  12:30

Pratik Uygulama

B. ÜLKÜMEN

Öğle Arası

13:30  14:20

Pratik Uygulama

O. ÇELİK

14:30  15:20

Pratik Uygulama

O. ÇELİK

15:30  16:30

Pratik Uygulama

O. ÇELİK

16:30  17:15

Poliklinikte/Klinikte Serbest Hasta Viziti

 

Perşembe

08:30  09:10

Pratik uygulama

U. UZ

09:20  10:00

Pratik uygulama

U. UZ

10:10  10:50

Pratik uygulama

K. GÜNHAN

11:00  12:30

Pratik uygulama

K. GÜNHAN

Öğle Arası

13:30  14:20

Burun ve Paranazal Sinüs Tümörleri

K. GÜNHAN

14:30  15:20

Horlama ve Obstrüktif Uyku Apnesi

K. GÜNHAN

15:30  16:30

Pratik uygulama

K. GÜNHAN

16:30  17:15

Poliklinikte/Klinikte Serbest Hasta Viziti

 

Cuma

08:30  09:30

Seminer

Tüm Öğretim Üyeleri

09:40  10:30

10:40  11:30

Pratik: Hastabaşı Eğitim, Ameliyathane Gözlem ve Poliklinik Çalışması

Tüm Öğretim Üyeleri

11:40  12:30

Tüm Öğretim Üyeleri

Öğle Arası

13:30  14:20

Serbest Çalışma

 

14:30  15:20

Serbest Çalışma

 

15:30  16:30

Serbest Çalışma

 

16:30  17:15

Serbest Çalışma

 

 

3. HAFTA

GÜN VE SAAT

KONU

ÖĞRETİM ÜYESİ

Pazartesi

08:30  09:30

 

Pratik: Hastabaşı Eğitim, Ameliyathane Gözlem ve Poliklinik

Çalışması

Tüm Öğretim Üyeleri

09:40  10:30

Tüm Öğretim Üyeleri

10:40  11:30

Tüm Öğretim Üyeleri

11:40  12:30

Tüm Öğretim Üyeleri

Öğle Arası

13:30  14:20

 

Pratik: Hastabaşı Eğitim, Ameliyathane Gözlem ve Poliklinik

Çalışması

Tüm Öğretim Üyeleri

14:30  15:20

Tüm Öğretim Üyeleri

15:30  16:30

Tüm Öğretim Üyeleri

16:30  17:15

Tüm Öğretim Üyeleri

Salı

08:30  09:10

Pratik uygulama

U. UZ

09:20  10:00

Pratik uygulama

U. UZ

10:40  11:30

Pratik uygulama

A. ASLAN

11:40  12:30

Pratik uygulama

A. ASLAN

Öğle Arası

13:30  14:20

Pratik uygulama

B. ÜLKÜMEN

14:30  15:20

Pratik uygulama

B. ÜLKÜMEN

15:30  16:30

Pratik uygulama

O. ÇELİK

16:30  17:15

Poliklinikte/Klinikte Serbest Hasta Viziti

 

Çarşamba

08:30  09:30

 

Pratik: Hastabaşı Eğitim, Ameliyathane Gözlem ve PoliklinikÇalışması

Tüm Öğretim Üyeleri

09:40  10:30

Tüm Öğretim Üyeleri

10:40  11:30

Tüm Öğretim Üyeleri

11:40  12:30

Tüm Öğretim Üyeleri

Öğle Arası

13:30  14:20

Pratik: Hastabaşı Eğitim, Ameliyathane Gözlem ve Poliklinik Çalışması

Tüm Öğretim Üyeleri

14:30  15:20

Tüm Öğretim Üyeleri

15:30  16:30

Tüm Öğretim Üyeleri

16:30  17:15

Poliklinikte/Klinikte Serbest Hasta Viziti

 

Perşembe

08:30  09:10

Pratik uygulama

G. ESKİİZMİR

09:40  10:30

Pratik uygulama

B.ÜLKÜMEN

10:40  11:30

Pratik uygulama

B.ÜLKÜMEN

11:40  12:30

Pratik: Hastabaşı Eğitim, Ameliyathane Gözlem ve Poliklinik Çalışması

Tüm Öğretim Üyeleri

Öğle Arası

13:30  14:20

Serbest Çalışma

 

14:30  15:20

Serbest Çalışma

 

15:30  16:30

Serbest Çalışma

 

16:30  17:15

Serbest Çalışma

 

Cuma

08:30  09:10

 

STAJ TEORİK ve PRATİK SINAVI

 

09:40  10:30

 

10:40  11:30

 

11:40  12:30

 

Öğle Arası

13:30  14:20

 

 

14:30  15:20

STAJ DEĞERLENDİRME VE GERİ BİLDİRİM

B. ÜLKÜMEN

15:30  16:30

 

 

16:30  17:15