Uzmanlık Öğrencisi Açısından Uzmanlık Eğitimi

Asistan Hekimin Uzmanlık Eğitiminden Beklentileri,

Uzmanlığa hazırlık süreci olan asistanlıktaki beklentiler çoğunlukla benzer olmakla birlikte farklılıklar gösterebilmektedir. Bu beklentiler; iyi bir asistan eğitiminin olması, mesleki anlamda tatmin olma, daha insani çalışma şartları, daha iyi gelir düzeyi, daha iyi ast-üst ilişkileri, daha iyi bir şehir ve ortam şeklinde sıralanabilir. Zaten asistanlığa aday hekimlerin tercih döneminde en sık sorduğu sorular da bunlarla ilişkili olmaktadır. Bütün bunların dışında branşlara yönelik beklentiler de olabilmektedir. Özellikle cerrahi branşlarda yapılan ameliyat sayıları, çeşitliliği, asistanlara primer vaka yaptırılma oranı gibi konular da öncelik kazanmaktadır.

Asistanlık süreci uzmanlık öncesi prova dönemi olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla bu süreçte asistan hekimlerin önemli bir kısmında uzmanlık için yeterli donanıma sahip olup olmadığı kaygısı mevcuttur. Özellikle asistanlık eğitiminin son zamanlarında bu kaygılar daha da artabilmektedir. Bu yüzden bu hazırlık dönemini verimli bir şekilde geçirmek çok önem arz etmektedir.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi birçok beklenti ve öncelikler bulunmakla birlikte bunlar içerisinde bence en önemli olan iyi bir asistanlık eğitimi ile uzmanlık için en hazır duruma gelebilmektir.

Cevat ÇELENK

5. Yıl KBB Asistanı

 

Asistan Hekimin Uzmanlık Eğitiminden Beklentileri,

Tıpta uzmanlık eğitimi, uzun ve zorlu bir tıp fakültesi eğitiminin ardından hekimlerin ilgi, beceri ve gelecek planlarına uygun bir şekilde seçtikleri dalda, belirlenmiş bir süre boyunca belirli bir programa uygun eğitim almasıdır. Tıp fakültesi eğitimi sırasında gördüğü kısa süreli stajlarda bölümleri tanıyabildiği kadarı ile seçim yapan hekimin uzmanlık öğrencisi olmaya karar vermesiyle karşılaşacaklarını aslında uzmanlık eğitimine başlamadan tam olarak bilmesi imkansızdır. Uzmanlık öğrencisi adayı çok zorlu bir seçim döneminden geçer.  Uzmanlık öğrencisi bu eğitimin sürecinde o dala özgü hastalıklarda ustalaşmanın yanında akademik dünyayı tanıma, hasta ile iletişimi öğrenme ve cerrahi beceriler edinme şansı bulur. Bu süreçte bilginin yanında kişinin kendisinden daha önce yola çıkmış uzmanlık öğrencileri ve eğiticileri ile yaşadığı usta çırak ilişkisi çok temel bir rol oynar.

Uzmanlık eğitimi sürecinde uzmanlık öğrencileri eğitim görevlerinin yanında rutin sağlık hizmetinin sağlanmasında da görevlidirler. Bu görev uzmanlık öğrencilerinin eğitim süreçlerinin bir parçası olmakla beraber sağlık sisteminin yoğunluğu nedeniyle eğitim sürecini zorlu bir hale getirebilmektedir. İş hayatı ile eğitim hayatını beraber götürme gerekliliği uzmanlık öğrencilerinin tüm branşlarda karşılaştığı bir zorluktur. Bu durum uzmanlık sürecinde ileride karşılaşacakları iş hayatına kişiyi hazırlamada temel bir gereklilik olmakla beraber öğrencinin eğitimine bu yoğunlukta dahi devam etmesi ve sürecin aksamaması eğiticinin temel sorumluluğudur. Uzmanlık öğrencilerinin seçim yaparken mutlaka dikkat etmeleri gereken konu her şeyden önce alacakları eğitimdir. UÇEP programına uygun eğitim veren ve eğiticilerin uzmanlık öğrencilerinin bilgi ve beceri olarak gelişim durumlarının düzenli olarak takip ettiği kliniğimiz gibi klinikler daha kaliteli uzmanlık eğitimi veren merkezlerdir.

Kulak burun boğaz hastalıklarının gerek klinik gerekse cerrahi alanda çoğu branştan daha çeşitli olması, uzmanlık öğrencisine inanılmaz bir özgürlük vermektedir. KBB Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlıkta temel olarak bilmeleri gereken hastalıklar ve müdahalelerde ustalaştıktan sonra meslek hayatlarının devamında ilgi ve becerilerine göre yönelebilecekleri dalların çeşitlilik ve genişliğine uygun eğitim verebilecek klinikleri seçmeleri önemlidir. KBB’nin de cerrahi bir branş olmasından dolayı bu operasyonların kliniğimiz gibi çok çeşitli ve sayıca fazla yapıldığı klinikler en doğru tercih olacaktır.  Kliniğimiz timpanomastoid cerrahi, kafa tabanı cerrahisi, baş boyun cerrahisi, endoskopik sinüs cerrahisi, fasiyal plastik cerrahi, uyku cerrahisi gibi geniş bir alanda usta eğiticileri sayesinde uzun yıllardır alanında yetkin ve tanınan uzmanlar yetiştirmiştir.

Uzmanlık eğitimi, daha o branşın seçim sürecinden başlayarak bitimine kadar zorlu bir süreçtir. Kişide eğitim sürecinin gerekliliklerini yerine getirmenin yanında ciddi bir iş disiplini ve duygusal dayanıklılık gerektirmektedir. Bu sürecin güzel olduğu kadar zorlu olduğu da bilinmelidir. Kendi bilgi, beceri, ilgi ve gelecek beklentisini doğru analiz, doğru kararın püf noktasıdır. Sağlıklı çalışma ortamı ve iyi eğitim tüm uzmanlık öğrencilerinin temel beklentisidir. Anlatılanlar ışığında kulak burun boğaz branşında karar kılan tüm adaylara kliniğimizin kapıları açıktır.

Uğur Kamiloğlu

2. Yıl KBB Asistanı