Akademik Mükemmeliyet Toplantıları

 

 

 

Tarih

Alan

Konu

Konuşmacı

21 Ekim 2020

Bilim

Nanoteknoloji ve Tıp

Prof. Dr. Kerim Yapıcı

04 Kasım 2020

Otoloji-Nörootoloji

İdiopatik Subjektif Tinnitusa Yaklaşım

Prof. Dr. Oğuz Güçlü

18 Kasım 2020

Bilim

Bilgi Felsefesi

Prof. Dr. Ender Ellidokuz

02 Aralık 2020

Otoloji-Nörootoloji

Vestibular Tanı ve Tedavide Yeni Ne Var?

Prof. Dr. Nuri Özgirgin

16 Aralık 2020

Baş ve Boyun Cerrahisi

Kemoradyoterapi Rekürrenslerinde Larenkste Kurtarma Cerrahisi

Prof. Dr. Şefik Hoşal

30 Aralık 2020

Medikolegal

KBB Hastalıkları Pratiğinde Medikolegal Sorunlar

Prof. Dr. Abdülgaffar Vural

13 Ocak 2021

Larengoloji-Foniatri

Profesyonel Ses

Prof. Dr. İsmail Koçak

27 Ocak 2021

Baş ve Boyun Cerrahisİ

Paratiroidektomi

Prof. Dr. A. Ömer İkiz

10 Şubat 2021

Rinoloji-F. Plastik Cerrahi

Rinoplastide Tip Cerrahisi

Prof. Dr. Taşkın Yücel

24 Şubat 2021

Rinoloji-F. Plastik Cerrahi

Kapalı Rinoplasti

Prof. Dr. Tamer Erdem

10 Mart 2021

Otoloji-Nörootoloji

Kolesteatoma Cerrahisinde Yenilik Var mı?

Prof. Dr. Şinasi Yalçın

24 Mart 2021

Rinoloji-F. Plastik Cerrahi

ESC’de Hatalar ve Zorluklar

Prof. Dr. Bülent Karcı

7 Nisan 2021

Otoloji-Nörootoloji

Fasiyal Paraliziye Güncel Yaklaşım

Prof. Dr. Nazım Korkut

21 Nisan 2021

Rinoloji-F. Plastik Cerrahi

Alerjik Rinit

Prof. Dr. Salih Çanakçıoğlu

5 Mayıs 2021

Baş ve Boyun Cerrahisi

Parotis Cerrahisi: Prensipler ve Tuzaklar

Prof. Dr. Babür Küçük

2 Haziran 2021

Otoloji-Nörootoloji

Rekonstrüktif Kulak Cerrahisinde Kıkırdak Kullanımı

Prof. Dr. Tayfun Kirazlı

16 Haziran 2021

Larengoloji-Foniatri

Kord Paralizilerine Yaklaşım

Prof. Dr. Hakan Coşkun

30 Haziran 2021

Odyoloji

VNG’de Yorumlama

Prof. Dr. Bülent Şerbetçioğlu