Akademik Gelişim Eğitimi

 

 

Tarih

Konu

Konuşmacı

14 Ekim 2020

Bilimsel çalışma basamakları nelerdir?

Uzdan UZ

28 Ekim 2020

Hipotez oluşturmada dikkat edilecekler

Sabri MUTLU

11 Kasım 2020

Bir Makalenin Anatomisi: Özet

Uğur KAMİLOĞLU

25 Kasım 2020

Bir Makalenin Anatomisi: Giriş

Onur DOMBAYCI

09 Aralık 2020

Bir Makalenin Anatomisi: Materyal ve Metot

Cevat ÇELENK

23 Aralık 2020

Bir Makalenin Anatomisi: Sonuçlar

İrem YAZICI

06 Ocak 2021

Bir Makalenin Anatomisi: Tartışma

Görkem ESKİİZMİR

20 Ocak 2021

Bilimsel makale tipleri nelerdir?

Sabri MUTLU

03 Şubat 2021

Sağlık hizmetlerinde veri kayıt yöntemleri ve dikkat edilecekler

Uğur KAMİLOĞLU

17 Şubat 2021

Proje Planlama Basamakları: Fikirden Yönetime

Cevat ÇELENK

03 Mart 2021

Proje destek kurum ve platformları

Onur DOMBAYCI

17 Mart 2021

Sağlık alanında veri madenciliği nedir?

İrem YAZICI

31 Mart 2021

Akademik hayatta sosyal medya okuryazarlığı

Onur ÇELİK

14 Nisan 2021

Hayvan deney modelleri: Larengoloji

Burak ÜLKÜMEN

28 Nisan 2021

Tıbbi dokümantasyon kuralları

Kıvanç GÜNHAN

12 Mayıs 2021

Tez öğrencisi danışmanından ne bekler?

Sabri MUTLU

26 Mayıs 2021

Tez danışmanı öğrencisinden ne bekler?

Asım ASLAN

09 Haziran 2021

Sunum teknikleri

Uğur KAMİLOĞLU

23 Haziran 2021

Hayvan deney modelleri: Otoloji/Nörotoloji

Onur DOMBAYCI