Asistan Uyum Programı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN UZMANLIK EĞİTİMİNE UYUM PROGRAMI

 

Tıpta Uzmanlık Sınavı’nı kazanarak anabilim dalımızda çalışmaya ve uzmanlık eğitimine başlayan araştırma görevlilerinin klinik çalışma sistemine hızla ve en iyi şekilde uyum sağlamalarına çok önem verilmektedir. Araştırma görevlisinin, anabilim dalının eğitim sistemini ve çalışma prensiplerini öğrenmesi gerekmektedir ve bu sürecin sorumluluğu kendisinde olsa da, her konuda diğer araştırma görevlileri ve öğretim üyelerinin desteğini alır. Bu çerçevede, araştırma görevlisinin tıp fakültesine, hastaneye ve anabilim dalımızın fiziki ve fonksiyonel yapısına uyum sağlamasını hızla tamamlaması sağlanmaktadır.

Göreve aktif olarak başlayan araştırma görevlisi, Uzmanlık Eğitim Programından Sorumlu öğretim üyesiyle yaptığı ilk görüşme sonrasında başasistan nezaretinde Anabilim Dalı Başkanı ve diğer öğretim üyelerine takdim edilir. Ayrıca, araştırma görevlileri ve bölüm çalışanları ile tanıştırılır. İlk haftası boyunca özellikle başasistan ile birlikte aktif bir sorumluluk almaksızın gözlemde bulunmasına izin verilir ve gündelik çalışma sistemi hakkında bilgiler verilir. Bu süre içinde anabilim dalımızın Yataklı Tedavi Hizmetleri Servisi, Poliklinik, Ameliyathane ve Yoğun Bakım Üniteleri en kıdemli asistan tarafından kendisine tanıtılır. Bu dönemde ayrıca, özellikle yoğun işbirliği içinde olduğumuz Radyoloji, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Nöroloji, Nöroşirurji, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Ortopedi, Radyasyon Onkolojisi ve Patoloji başta olmak üzere tüm diğer birimlerin tanıtılması, bu birimlerle ilişkilerin yürütülme şekli hakkında bilgilendirilmesi ve bu bölümde çalışan doktorlarla tanıştırılması sağlanır.

İlk haftadaki gözlem süresi içinde nöbet tutturulmaz. Bu süre içinde elektronik imza yetkisinin tanımlanması, Elektronik Belge Yönetim Sistemine (ebys) tanıtılması, elektronik arşiv sisteminin (Probel) öğretilmesi, tanı ve tedavi kodları hakkında bilgilendirilmesi gerçekleştirilir. Bunun yanı sıra, anabilim dalının web sitesi tanıtılır ve ameliyat randevusu verme dahil web sitesinin aktif kullanımı ile ilgili bilgilendirmeler yapılır. Bu görevlerin tamamlanması ile ilgili sorumluluk en kıdemli asistandadır ve denetlenmesini Uzmanlık Eğitim Programından Sorumlu öğretim üyesi yapar.

İkinci haftadan itibaren gözetim ve denetim altında çalışmaya başlar. Araştırma görevlisi sayısı ve anabilim dalının gereksinimleri doğrultusunda en az 1 ay ve en çok 3 ay olmak üzere asistan kıdemli asistan gözetiminde nöbet tutar, gözetim altındayken muayene yapmayı öğrenmeye ve poliklinik hizmetlerini sunmaya başlar. Bu süre içinde kesinlikle tek başına tanı ve tedavi kararı veremez. Üç ayı geçmeyecek olan uyum programının bu ikinci aşaması sırasında Uzmanlık Eğitim Programından Sorumlu öğretim üyesinden öğrenmesi gereken başlıca önemli konular:

1.     Online elektronik kütüphanenin kullanılması,

2.     Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu Asistan Karnesinin işlenmesi,

3.     Uzmanlık Çekirdek Eğitim Programı hakkında bilgilenme,

4.     Akademik çalışmalarda öğretim üyelerine vereceği destek çalışmalarının prensipleri.

Kliniğe uyum sürecini tamamlayan araştırma görevlisi tıp mesleğinin, cerrahlığın ve anabilim dalının gelenek ve görenekleri çerçevesinde, tıbbın ve akademik eğitimin tüm etik kurallarına ve hiyerarşiye uygun bir biçimde aktif eğitim sürecine başlayabilir.

Çalışmaya ve eğitimine başlayan araştırma görevlisi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanlık eğitimi süresince, bir yandan Tıpta Uzmanlık Sınavı’nı kazanarak sağladığı eğitim alma hakkını elinde bulundurur ve sorumluluğunu yerine getirir; diğer yandan, araştırma görevlisi kadrosundaki konumu ve getirilerinin karşılığı olarak anabilim dalında ve hastanede sunulan hizmetin ve akademik çalışmalara yardımcı olmanın gereklerini yerine getirir.

Anabilim dalımız, uzmanlık eğitimi alacak olan tüm araştırma görevlilerine Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu tarafından belirlenen standartların altında kalmayacak kalitede eğitimi vermeyi taahhüt eder.