Baş Boyun Kanserleri Konseyi
Baş ve Boyun Cerrahisi Baş boyun bölgesi, anatomik olarak oldukça komplike bir alandır ve birçok önemli ve fonksiyonel yapıyı kapsamaktadır; örneğin: dudaklar, ağız, burun, göz, vb. Bu alanlarda ortaya çıkan enfeksiyonlar, tümörler gibi hastalıklar, hastalarda önemli kısıtlılıklar yaratmakta ve komplikasyonlara yol açmaktadır; ki bundan dolayı bu hastalıkların tanı ve tedavileri tecrübe ve titizlik gerektirmektedir. Baş ve Boyun Cerrahisi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi uzmanlık alanının önemli altbranşlarından (yan dal) birisidir. Bu altbranşın sunduğu başlıca sağlık hizmetleri gerek çocuklarda gerekse erişkinlerde dudak, ağız boşluğu, boğaz, yutak, gırtlak, geniz, burun/sinüsler, tükürük bezleri, tiroid bezi ve yemek borusunda ortaya çıkan enfeksiyonların, iyi ve kötü huylu tümörlerin ve boyunda oluşan iyi veya kötü huylu lenf bezesi, kitle veya kistlerin tanı ve tedavilerini yapmaktır. Bu hastalıklarda doğru tanıya ulaşmada en önemli ve ilk basamak iyi bir hasta-hekim iletişimi sayesinde hastanın yakınmalarının doğru ve ayrıntılı olarak öğrenilmesinden geçmektedir. Bununla birlikte, baş ve boyun bölgesinin gerek endoskopik gerekse mikroskopik muayene ile ayrıntılı değerlendirilmesi özellikle kötü huylu tümör kitlelerinin saptanmasında çok önemlidir. Böylelikle, hastalarda erken evredeki tümörlerin de tanısı kolaylıkla konabilmektedir. Bu aşamada, saptanan bulgulara yönelik olarak ileri tetkiklerle inceleme yapmakta gerekmektedir. Bu nedenle, baş boyun bölgesinin ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme gibi radyolojik tekniklerle değerlendirilmesi hastalığın çevre dokularla ilişkisi ve yayılımı hakkında önemli katkılar sağlamaktadır. Bunların yanı sıra, son yıllarda baş ve boyun bölgesi kanserlerinin incelemesinde yaygın olarak PET-bilgisayarlı tomografisi de kullanılmaktadır.
 
Baş boyun kanseri tanısı alan olguların tedavi planlaması multidisipliner bir yaklaşımla birçok farklı tıbbi branşın bir araya gelmesi ile oluşturulan Baş ve Boyun Kanserleri Konseyinde yapılmaktadır. Böylelikle, hastaların farklı alanlarda tecrübeye sahip hekimler tarafından değerlendirilerek kişiye özel en uygun ve ideal tedavinin seçimi yapılmaktadır ki bu sayede tedavi başarı şansı önemli ölçüde artmaktadır. Bu aşamada da, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanları hastaların cerrahi tedavilerinde ve tedavi sonrası izlemlerinde aktif rol oynamaktadır.
 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde yukarıda sunulan Baş ve Boyun Cerrahisi hizmetlerinin tamamı sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra, her hafta düzenli olarak toplanan ve birçok farklı branştan uzmanının katılımı ile oluşturulan “Baş ve Boyun Kanserleri Konseyi” ile kanser hastalarının tedavileri multidisipliner bir şekilde yapılmaktadır.