Anabilim Dalımız

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Tıp Fakültesi

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 

Anabilim dalımız hakkında ayrıntılı her türlü bilgi, ziyaret etmekte olduğunuz sitenin ilgili bölümlerinde bulunmaktadır. Bu yazıda topluca tarihçeden sunulan hizmetlere ve ekibimize kadar geniş yelpazede bilgiler özetlenmiştir.

 

Tarihçe

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Tıp Fakültesi 11 Temmuz 1992 yılında, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı 15 Ocak 1993 yılında kurulmuştur. Üniversite hastanesinin ve anabilim dalının poliklinik hizmetleri 1993 yılında başlamış olmakla birlikte, yataklı tedavi hizmetleri 23 Nisan 1994 tarihinde asıl hastane binasının hizmete açılması sonrasında başlamıştır. Aynı yılın sonlarında genel anestezi altındaki ameliyat hizmetleri sunulmaya başlanmıştır. Zaman içinde gerek öğretim üyesi gerek yardımcı sağlık personeli ve gerekse donanım bakımından sürekli bir gelişim ve yenilenme süreci yaşanmıştır. Özellikle 2010 yılının başında yeni hastane binasına taşınılmasından sonra fiziksel koşullarda belirgin bir iyileşme ve yenilenme olanağı elde edilmiştir. Daha sonra Poliklinikler Binasının da 2021 yılında hizmete girmesi ile mekansal genişleme ihtiyacımız bir miktar daha karşılanmış oldu. 

 

Misyonumuz

Temel misyonumuz Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi disiplininde çağdaş tanı ve tedavi yaklaşımlarını özümsemiş ve hastalara branşımızla ilgili sorunlarda uygun yaklaşımda bulunabilecek pratisyen ve uzman doktorlar yetiştirmek ve eğitim, sağlık hizmeti, bilimsel buluş ve yeniliklerin geliştirilmesinde dünya çapında tanınan lider kliniklerden birisi olmaktır.

Bunu geliştirebilmek için;

Yenilikçi bir eğitim kadrosu oluşturarak ülkemizin en çok tercih edilen stajyer, uzman ve yan dal uzmanı yetiştiren kurumları arasında yer almak ve alanımızın gelecekteki potansiyel liderlerinin yetiştirilmesini sağlamak,

Sofistike bir multidisipliner klinik uygulama sistemi için çalışmak,

Hastalarımıza çağdaş sağlık hizmetini sunmak ve bunu geliştirmek için çalışmak,

Hastalarımızın hayatlarında farklılık yaratacak yeni bilgilerin sağlanması için araştırmalar yapmak,

Tüm anabilim dalı çalışanlarının memnun ve tatmin oldukları bir ekip olmayı sağlamak,

Stajyer, araştırma görevlisi ve meslektaşlarımız için örnek alınacak rol modeller olabilmek ve uzun soluklu stratejik işletim modelleri geliştirmek için çalışmaktır.

 

Vizyonumuz

Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi disiplininde hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde en gelişmiş hizmeti sunmada, çağdaş eğitim düzeyinin gereklerine sahip tıp doktorları ve uzman doktorlar yetiştirmede, gelecek neslin branşımızda lider bireylerinin yetişmesinde, bilimsel araştırmalarda aktif rol oynayan, sadece ülkemizde değil, tüm dünyada iyi tanınan ve öncülük eden bir merkez olmaktır.

 

Temel Değerlerimiz

Çalışkanlık, değişime ve yeniliğe açıklık, evrensellik, yüksek motivasyon, kalite, fırsat eşitliği, sürekli eğitim ve öğretim, sorumluluk, güven, dürüstlük, akademik özgürlük, ekip bilinci, saygılı davranış.

 

Çalışma Alanlarımız

Otoloji ve Nöro-otoloji

Baş ve Boyun Cerrahisi

Burun, Sinüs ve Kafa Tabanı Cerrahisi

Fasiyal Plastik Cerrahi

Endoskopik Cerrahi

Uyku Tıbbı

Ses ve Konuşma

Odyoloji

Tinnitus

Vestibüler Elektrofizyoloji

 

Ayrıntılı bilgi için, anabilim dalımızın ziyaret etmekte olduğunuz bu web sitesinin (http://www.cbukbb.com) çeşitli kısımlarını inceleyebilirsiniz. 

 

Hizmet Alanlarımız

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği Yataklı Tedavi Hizmetleri Servisi, Tanısal Üniteler, Rehabilitasyon Üniteleri, Poliklinik, Özellikli Muayeneler Servisi ve Ameliyathane Hizmetleri olmak üzere başlıca 6 bölümde hizmet sunmaktadır.

 

Yataklı Tedavi Hizmetleri Servisi: Hastanemizin 8. katında yerleşik olan bu bölümde tanısal amaçla veya medikal veya cerrahi tedavi yapılmak üzere yatırılan hastalara sağlık hizmeti sunulmaktadır. Tüm odalarda tuvalet-banyo, buzdolabı ve TV bulunmaktadır.

 

Tanısal Üniteler: Hastanesinin 8. katında şu tanısal ünitelerimiz hizmet sunmaktadır: Vestibüler Ünite, Objektif Odyometri Ünitesi, Konvansiyonel Odyometri Ünitesi, Yenidoğan İşitme Taraması Ünitesi. 

Vestibüler Ünite

Hastanemizin 8. katında klinik içinde yer alan bu ünitemizde gelişmiş cihazlar kullanılarak denge sorunu olan hastalarımızın incelemeleri yapılmaktadır. Uygulanan testlerden bazıları şunlardır: Vestibüler Uyarılmış Kas Potansiyelleri (cVEMP, oVEMP), Videonistagmografi (VNG), Elektrokokleografi (ECochG), Bitermal Kalorik Test, Video Head Impulse Test (vHIT), MLR, LLR, P300.

Objektif Odyometri Ünitesi

Hastanemizin 8. katında klinik içinde yer alan bu ünitemizde gelişmiş cihazlar kullanılarak ileri düzeyde işitme testleri uygulanmaktadır. Elektrokokleografi (ECochG), Beyinsapı İşitsel Potansiyelleri (ABR, BERA), Otoakustik Emisyon (OAE), İşitsel stabil durum yanıtları (ASSR) bunlardan bazılarıdır.

Konvansiyonel Odyometri Ünitesi

Bu ünitemiz Saf Ses Odyometrisi, Konuşma Odyometrisi, Yüksek Frekans Odyometri, Serbest Alan Odyometrisi, Davranım Odyometrisi, Oyun Odyometrisi, Timpanometri, Multifrekans Timpanometri, Akustik Refleks Testi, Refleks Decay Testi, ETF 1 ve ETF 2, İşitme cihazları performans değerlendirmesi gibi işitme fonksiyonları ile ilgili konvansiyonel testler uygulanarak tanısal değerlendirmelerin yapıldığı bir laboratuvarımızdır.

Yenidoğan İşitme Taraması Ünitesi

Bu ünitemizde yenidoğan bebeklerin işitme fonksiyonları değişik teknikler ve cihazlar kullanılarak incelenmekte ve yaşamın en erken evresinde doğuştan olabilecek bir işitme kaybının erken tanısı konulmaktadır. Bebekler uzman doktorlar tarafından değerlendirilmekte, yenidoğan işitme taraması konusunda özel eğitimden geçmiş teknisyenlerimiz tarafından ilgili öğretim üyelerinin gözetimi altında objektif testler uygulanmaktadır. Bu ünitemizde tarama amaçlı ABR cihazları kullanılmaktadır.

 

Rehabilitasyon Üniteleri: Bu ünitelerimiz de yine hastanesinin 8. katında hizmet sunmaktadır. İşitsel Rehabilitasyon Ünitesi, Vestibüler Rehabilitasyon Ünitesi, Yutma Rehabilitasyonu Ünitesi. 

İşitsel Rehabilitasyon Ünitesi  

Bu ünitemiz işitme cihazı, koklear implantasyon, kemiğe monte işitme cihazları gibi işitsel yardım cihazları kullandırılmakta olan hastalarımızın kontrollerinin, izlemlerinin ve cihazlara adaptasyonlarının yapıldığı ünitemizdir. Özellikle cerrahi olarak takılan cihazların rehabilitasyonunda ilgili firmaların işbirliği ile rehabilitasyon çalışmaları yapılmaktadır.  

Vestibüler Rehabilitasyon Ünitesi  

Baş dönmesi, dengesizlik neredeyse çağımızın yaşam konforunu bozan önemli sağlık sorunları arasındadır. Tedavilerin öncesinde, tedaviler sırasında veya tedavilerden sonra dengenin normale getirilmesi amacı ile ve özellikle sanal gerçeklik kullanılarak vestibüler rehabilitasyon hizmeti sunmaktayız. Bu ünitemizde ayrıca bilgisayarlı Subjektif Vizüel Vertikal (SVV) testi de yapılmaktadır.  

Yutma Rehabilitasyonu Ünitesi  

Baş ve boyun cerrahisi geçiren hastalarımızda yutmanın bir an önce normale getirilmesi için rehabilitasyonun önemi çok büyüktür. Ayrıca bazı hastalıkların seyri sırasında yutma zorlukları ortaya çıkabilmekte ve hastaların rehabilitasyon ihtiyaçları olabilmektedir. Bu ünitemizdeki hizmetlerimiz halihazırda doktorlarımızın gözetim ve denetimi altında deneyimli hemşirelerimiz tarafından verilmektedir.  

 

Özellikli Muayeneler Servisi: Bu servisimiz esas olarak hastanemizin Poliklinikler Binasının ikinci katında yer almaktadır. Özellikli Muayeneler Servisinde şu ünitelerimiz hizmet sunmaktadır: Konuşma, Dil ve Ses Ünitesi, Endoskopi Ünitesi, Rinoloji Laboratuvarı, Otomikroskopi Ünitesi. 

Konuşma, Dil ve Ses Ünitesi  

Hastanenin Poliklinikler Binasının ikinci katında hizmet veren bu ünitemizde ses sorunu olan hastalarımızın bilgisayar programları eşliğinde ses analizleri yapılmakta, bu analiz sonuçlarına ve diğer muayene ve incelemelerine göre konulan tanılarına uygun ses ve konuşma rehabilitasyonları yapılmaktadır. Ses tellerine ve gırtlağa yönelik uygulanan operasyonların etkinliğinin analizi de bu laboratuvarımızda yapılmaktadır.  

Endoskopi Ünitesi  

Bu ünitemiz poliklinik düzeyinde rutin endoskopik muayenelerin dışında ayrıntılı inceleme ve dokümantasyonun yapıldığı ünitemizdir ve polikliniklerimizin olduğu kısımda yer almaktadır. Değişik açılarda ve çaplarda burun, boğaz, kulak rijid endoskoplarının, çocuk ve erişkin için ayrı filexible endoskopların bulunduğu ve monitörizasyon eşliğinde bilgisayar ortamında saklanmak üzere dokümantasyonun yapıldığı ileri endoskopik tanı laboratuvarımızdır.  

Rinoloji Laboratuvarı  

Burun hastalıklarında ve burunda tıkanıklık yapan her türlü problemde burun boşluklarının ve bu boşluklardan geçen hava akımlarının incelenmesi için akustik rinometre, rinomanometre gibi özel geliştirilmiş cihazlar eşliğinde ve bilgisayar programları kullanılarak analizler yapılmaktadır. Ünitemizde travmalara, operasyonlara veya doğuştan gelen nedenlere bağlı burun sorunlarının yeri, şiddeti, biçimi ortaya konulmakta, burna uygulanan operasyonların etkinliği değerlendirilmektedir. Koku testleri de bu ünitemizde gerçekleştirilmektedir.  

Otomikroskopi Ünitesi  

Yataklı Tedavi Hizmetleri Servisimizin olduğu hastanenin 8. katında ve ayrıca Poliklinikler Binasının ikinci katında olmak üzere iki ayrı yerde konuşlanmış olan Özellikli Muayeneler Servisimizin alt ünitelerinden olan bu ünitemiz, Otomikroskopi Ünitesi I ve II olarak isimlendirilmiştir. Poliklinik düzeyinde yapılan rutin otomikroskopik muayenelerin dışında öğretim üyesi tarafından veya gözetimi altında ayrıntılı incelemelerin ve dokümantasyonun yapıldığı ünitemizdir. Bu ünitelerimizde ayaktan yapılabilecek özellikli otolojik ve nöro-otolojik değerlendirmeler ve eğitim aktiviteleri gerçekleştirilmektedir.  

 

Poliklinik: Hastanenin Poliklinikler Binasının ikinci katında hizmet veren Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniği kompakt bir ünite olarak ayaktan tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır.

 

Ameliyathane: Bu bölüm hastane ana binasının 2. katında yer alan merkezi ameliyathane içinde yer almaktadır. Günümüzde geçerli Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahi Disiplini içindeki cerrahi girişimlerin her türlüsü uygulanabilmektedir. Uygulanan operasyonlar kafa tabanı cerrahisinden koklear implantasyona, ileri kanser cerrahilerinden en ince mikroskopik ses teli ameliyatlarına kadar çok geniş bir yelpazede yer almaktadır. 

 

Ekibimiz

Akademik Kadro

Prof. Dr. Onur Çelik

Prof. Dr. Asım Aslan

Prof. Dr. Kıvanç Günhan

Prof. Dr. Görkem Eskiizmir

Doç. Dr. Uzdan Uz

Doç. Dr. Burak Ülkümen

 

Araştırma Görevlileri

Dr. İrem Yazıcı Eren

Dr. Uğur Kamiloğlu 

Dr. Sabri Mutlu

Dr. Mürsel Delil

Dr. Mahmut Borazan

Dr. Kaan Mutlu

Dr. Hürü Mazanova

Dr. Dilan Özen

Dr. Ceyda Akdağ

Dr. Sinem Erakın Ay

Dr. Kübra Aydın

Dr. Eyüp Aydın

Dr. Esra Siğergök

Dr. Alihan Aşçı 

Dr. Muhammed Uysal 

Dr. Alperen Çöpoğlu 

Dr. Barış Demirbaş 

Dr. Buğra Baysal 

 

Hemşireler

Gülüş Tan (Sorumlu Hemşire)

Mine Ay

Halil Adıgüzel

Ayşe Uçar Çavdar

Kader Gürlek Ünlü

Ayşe Toker

Aylin Tatir

 

Ameliyathane Hemşireleri

Meryem Aydoğumu

Pınar Kılıçkaplan

Yasemin Kayatekin

 

Odyologlar

Merve Muslu

 

Odyometristler

Neşe Gündüz

Emel Canbazgil

Hüseyin Barkın Börekçi

Ayşenur İkiz

 

Sekreterler

Yeliz Sezer (Anabilim Dalı Başkanlığı Sekreteri-Servis Sekreteri)

Ayşe Varlı (Poliklinik Sekreteri)

Cüneyt Seçilmiş (Özel Muayene Sekreteri)

 

Temizlik Personeli

Zeynep Ertem

Fuat Sevinç